منتخب سردبیر

صفحه اصلی/منتخب سردبیر

منتخب سردبیر

بازاریابی سنتی یا بازاریابی جدید؟ هک رشد کدام‌یک از اینهاست؟
نوشته مجله نورندبوک 4 سال پیش
بازاریابی هک رشد در زمانه‌ی امروز نسبت به گذشته تفاوت زیادی کرده است. به‌ویژه برای استارتاپ‌ها روش‌های سنتی بازاریابی جواب‌گو نیست. در روش سنتی شما باید هزینه‌ی زیادی صرف تبلیغات کنید و بعد منتظر باشید تا مشتریان به سراغتان ...
آیا می‌خواهید مخزن نفرت باشید یا سرچشمه خلق؟
نوشته مجله نورندبوک 4 سال پیش
موفقیت بر یک اصل ساده استوار است و آن دست‌به‌کار شدن است. آنچه که بیشتر افراد را از خلق هر کاری باز می‌دارد، ترس از شکست است که اینجا آن‌را نفرت می‌نامیم. کتاب «خلق یا نفرت» با این هدف ...